Informačný systém (softvér) pre výrobné spoločnosti

Manažujte a zvyšujte Vašu výrobu s využitím s1erp

Záznamy o materiáloch

Udržiavajte zoznam všetkých materiálov a operácií, ktoré sú potrebné pri výrobe Vášho produktu. Priraďte náklady ku každému materiálu a získajte tak prehľad o Vašich celkových výrobných nákladoch. Majte prehľad o materiáloch, potrebných počas výroby v reálnom čase.

Výrobné objednávky

Sledujte objednávky pre výrobné oddelenie a automaticky sledujte pohyb materiálu tým, že prepojíte zákazky pre výrobné oddelenie, záznamy o potrebných materiáloch a stav Vášho skladu. Kontrolujte časové plány a zaznamenávajte úspešnú produkciu registrovaním hotových výrobkov. Získajte tak kompletnú kontrolu nad výrobou.

Skladové hospodárstvo

Jednoducho spravujte viaceré sklady a sledujte stav Vašich zásob na konkrétnom sklade. Akonáhle sa zásoba určitého materiálu alebo tovaru dostane pod minimálnu nastavenú hodnotu, automaticky vznikne požiadavka na materiál, zašle sa objednávka dodávateľom a zaznamenajú sa príjmy z nákupov. Stavy zásob, evidencia sériových čísel, oceňovanie zásob a automatizované objednávanie zásob, Vám umožňuje mať na sklade vždy dostatok tovaru.

Ľudské zdroje, dovolenky a mzdy

Vaši zamestnanci môžu požiadať o dovolenku či o preplatenie pracovných výdavkov priamo prostredníctvom systému (softvéru) s1erp. Manažujte školenia, kurzy či iné vzdelávacie udalosti priamo zo systému a majte tak kompletný prehľad o vašich zamestnancoch a ich výdavkoch. V s1erp môžete taktiež evidovať žiadosti uchádzačov o zamestnanie a oveľa viac.

Správa predajov a nákupov

Pomocou automatizovaného plánovania výroby vykonajte žiadosti o nákup všetkých materiálov potrebných na výrobu. Odošlite objednávky automaticky, priamo príslušným dodávateľom. Spravujte inventár hotových výrobkov na konci výroby a automaticky ich prepojte na oddelenie predaja a do účtovníctva.

Systém, ktorý využíva viac ako 3000 spoločností zo 150 krajín sveta

taktiež obsahuje...

  • viacúrovňová forma prístupu
  • integrovaný emailový klient
  • skladové hospodárstvo
  • dochádzkový systém
  • integrácia SMS správ
  • zdieľaný kalendár
  • finančné analýzy
  • emailové notifikácie
  • nastaviteľné voľby tlače
  • stiahnuteľné zálohy