Informačný systém (softvér) pre školy a jazykové školy

Zjednodušte systém evidencie a uľahčite prácu rodičom i učiteľom

Informácie o študentoch

Majte k dispozícii bezpečné miesto na zbieranie všetkých dát o Vašich študentoch. Záznamy, informácie o rodičoch, adresy, informácie o súrodencoch, materiály pre kurzy, zoznamy kurzov, listy hodnotení a dochádzku. Nájdite všetko, čo o každom študentovi potrebujete okamžite.

Dochádzka

Evidujte a kontrolujte dochádzku jednoducho. Nechajte učiteľov zamerať sa na výuku tak, že spravíte dochádzkový systém super jednoduchým. Ľahko vytvárajte záznamy o dochádzke z dát a deľte sa s nimi s rodičmi.

Prijímacie konanie

Riaďte efektívne celý výberový proces Vašej školy tak, že ho vyriešite online formou. Urobte ho pohodlným pre rodičov, aby prešli celým prijímacím procesom z pohodlia domova. Prijímajte žiadosti centrálne a ubezpečte sa, že sa ku Vám najvhodnejšie prihlášky dostanú.

Plánovanie kurzov a hodnotenie študentov

Plánujte vaše kurzy tak aby neboli v rozpore s inymi kurzami. Planovanie prebieha pre konkretných vyučujúcich ale aj miestnosti.  Zverejňujte testy, zadania a domáce úlohy pre študentov spolu s inštrukciami a dátumami, ktoré sa ich týkajú. Majte prehľad o tom, kto nakoľko splnil úlohy, ktoré dostali a ľahko ohodnoťte každú jednu z nich.

Zbieranie poplatkov

Zbierajte a spravujte poplatky pohodlným spôsobom. Vždy viete, kto koľko zaplatil a kto ešte nie, zverejňujete dátumy zberu poplatkov a viete takisto posielať automatické pripomienky rodičom príslušných študentov. Nemáte problém s komplikovaným zisťovaním a zapisovaním údajov.

Systém, ktorý využíva viac ako 3000 spoločností zo 150 krajín sveta

taktiež obsahuje...

  • viacúrovňová forma prístupu
  • integrovaný emailový klient
  • skladové hospodárstvo
  • dochádzkový systém
  • integrácia SMS správ
  • zdieľaný kalendár
  • finančné analýzy
  • emailové notifikácie
  • nastaviteľné voľby tlače
  • stiahnuteľné zálohy